Woongroep in het Rosenstock-Huessy Huis

Een centrale plaats in het Huis wordt ingenomen door de woongroep die hier sinds 1972 functioneert en waarvan de individuele huurwoningen zijn gesitueerd in de gebouwen rondom het centrale binnenplein.

Doelstelling

Het accent van de woongroep ligt op het organiseren van het groepsleven in het Huis, het versterken van de onderlinge banden tussen de leden en het bijdragen aan ondersteunende taken binnen het complex. Daartoe heeft de woongroep ook een bewonersvereniging opgericht.

De woningen

De woongroep beschikt momenteel over 12 individuele huurwoningen, in 2021 zullen hier nog 6 aan worden toegevoegd. Van de groep maken alleenstaanden, echtparen en gezinnen deel uit, waarbij de leeftijden liggen tussen de 0 en de 85 jaar.

De gemeenschappelijke ruimten

De woongroep heeft op dit moment de beschikking over een aantal gemeenschappelijke ruimten, te weten:

  • De refter (voor koffie drinken, gezamenlijk eten, vergaderen, e.d.)
  • De wasserette en bijbehorende droogzolder
  • Fietsenberging en knutselhok

Ook kunnen de bewoners gebruik maken van de zalen, indien deze niet verhuurd zijn.

Gezamenlijke activiteiten

Onderling worden een aantal taken en diensten verdeeld, zoals:

  • Koffiedienst
  • Huisvuil buiten zetten
  • Verwarmingsdienst (aanzetten verwarming t.b.v. de zalenverhuur)
  • Pleindienst (opruimen van het Binnenplein)
  • Sluitdienst (na 23.00 afsluiten van het Huis)

Daarnaast ondersteunt een aantal bewoners het bestuur bij de Zalenverhuur.

Bewonersbijdrage

Naast de huur voor de individuele woningen wordt van de bewoners een bijdrage gevraagd voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes, alsmede voor kosten voor het gebruik van de wasmachines en voor de gezamenlijke activiteiten.

Wonen in de woongroep?

Heeft u belangstelling om deel uit te maken van de woongroep? U kunt zich aanmelden bij de contactpersoon van de woongroep. De woongroep/bewonersvereniging maakt gebruik van het coöptatiesysteem bij de uiteindelijke keuze voor een nieuwe huurder voor de woningen in het Huis. Deze keuze wordt voorgelegd aan de verhuurder Stadsherstel, die tenslotte de huurovereenkomst zal afsluiten.

Contact

Contactpersoon voor de woongroep is Roos de Vriend:

E-mail woongroeprhh@gmail.com