Stadsherstel

Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:

  • het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
  • de leefbaarheid van steden en dorpen
  • de toegankelijkheid van monumenten en
  • het behoud van het restauratieambacht

Stadsherstel en het Rosenstock-Huessy Huis.

Sinds 2015 is Stadsherstel eigenaar en verhuurder van het gehele complex, zowel van de woningen als van de overige maatschappelijk verhuurde ruimtes. Na de verwerving is Stadsherstel gestart met een intensieve restauratie en renovatie van de gebouwen, waarbij gestreefd wordt naar een energiezuinig “groen” eindresultaat. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van 6 woningen aan de Antoniestraat. Voor nadere informatie over Stadsherstel zie www.stadsherstel.nl.