Santiago de Compostella

Het Rosenstock-Huessy Huis, voorheen het Sint Jacobs Godshuis is al eeuwen lang een pleisterplaats voor de pelgrims op weg naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje. Jaarlijks komen honderden mensen, die op weg gaan naar Santiago hun startstempel halen in dit voormalige Godshuis en pelgrimspleisterplaats. In de afgelopen decennia is de belangstelling voor deze tocht weer sterk gegroeid.

Jaarlijks komen vele pelgrims die op weg gaan een (start)stempel in hun credencial (pelgrimspaspoort) halen op deze historische plaats. Een overnachting hoort niet meer tot de mogelijkheden.

Een groep vrijwilligers (allen ervaren pelgrims) van het Nederlandse Genootschap van Sint Jacob plaatst de stempels in het Rosenstock-Huessy huis. Bij de ontvangst wordt iets over de historie verteld en een bezoek gebracht aan de kapel in het gebouw (dat laatste kan niet altijd – soms is de kapel in gebruik). Ook kunnen eventuele vragen worden beantwoord. Veel pelgrims ontvangen graag hun eerste stempel in Haarlem, ook als zij hun reis elders beginnen. Vaak in Frankrijk (bijvoorbeeld Vezelay, Tours, Le Puy-en-Velay) of op de grens van Frankrijk en Spanje (Saint-Jean-de-Port, Somport, Irun). Het aanvragen van een stempel kan door het invullen van een formulier dat verkrijgbaar is via santiago.nl/stempelpunten/

Op dit formulier kunnen datum en tijd van voorkeur worden aangeven. Er wordt vanuit de groep stempelaars altijd contact opgenomen met de aanvrager om de afspraak te bevestigen of, mocht er onverhoopt niemand beschikbaar zijn, een alternatief te bespreken. 

Daarnaast is de stempelgroep in Haarlem te bereiken via jacobskapel_haarlem@santiago.nl.

Uitgebreide informatie over de tocht (routes, overnachtingen, heen- en terugreis, fietsvervoer) is te verkrijgen via de website van of een bezoek aan het Genootschap van Sint Jacob in Utrecht. Daar kan men ook lid worden en het pelgrimspaspoort verkrijgen. Het bezit van een pelgrimspas is onontbeerlijk voor overnachtingen in herbergen, pelgrimsmenu’s en het verkrijgen van de Compostela – het bewijs dat de tocht is volbracht. Op de route zijn de passen overigens ook op veel plaatsen te verkrijgen. Zie verder de website van het Genootschap: www.santiago.nl