Geschiedenis van het Rosenstock-Huessy Huis

De geschiedenis van het Rosenstock-Huessy Huis is er vooral één van zorg voor de medemens. Die werd gegeven in het Sint Jacobs Godshuis, zoals het complex tot 1972 stedelijk bekend was. vanaf 1972 heeft het complex de naam Het Rosenstock-Huessyhuis gekregen en verkreeg bekendheid als podium voor politieke en maatschappelijke discussie en cultuurcentrum.

1437

Op 6 maart 1437 besloot Lysbeth Jan Bette Heinricxzoon, een Haarlemse weduwe, haar huis aan de huidige Antoniestraat te bestemmen tot gasthuis voor arme lieden. Zij koos als naam Het Sint Jacobs Gasthuis, gewijd aan de apostel Sint Jacobus de Meerdere.

Sindsdien heeft het uit deze schenking gegroeide gebouwencomplex onderdak geboden aan een reeks van activiteiten, gericht op zorg voor zorgbehoeftigen van allerlei aard. De vorm en inrichting van deze activiteiten veranderde in de loop der eeuwen, zich aanpassend aan maatschappelijke en bestuurlijke veranderingsprocessen. Ook de naam van het complex veranderde ondertussen in Het Jacobs Godshuis.

De activiteiten bleven in de kern voldoen aan de wens van Lysbeth: zorg voor de kwetsbaren. Dit vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en een samenleving met een blijvende groep achterblijvers weinig of geen toekomst heeft.

Als duidelijk wordt dat in de oude gebouwen niet de zorg kan worden gegeven die voldoet aan de veranderende eisen, verhuist in 1966 het Sint Jacobs Godshuis naar Sint Jacob in de Hout, waarna het gebouw een aantal jaren leeg komt te staan.

1972

In 1972 koopt een groep van vier echtparen het gebouwencomplex en start daarin de Vereniging Rosenstock-Huessy. Zij vormen een woon-, leef- en werkgemeenschap en stellen hun deuren open voor mensen die het om uiteenlopende redenen tijdelijk niet redden in de maatschappij.

1988

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen maakten een andere opzet noodzakelijk om het Rosenstock-Huessy Huis te kunnen behouden. De Stichting Rosenstock-Huessy werd gevormd. Het bestuur van deze stichting legde met de nieuwe opzet de basis voor het voortzetten van een bijzonder Huis.

2015

Het vastgoed van het RHH wordt door de stichting overgedragen aan Stadsherstel Haarlem B.V., een dochter van Stadsherstel Amsterdam N.V., kortweg Stadsherstel. Daarmee werd een zekere toekomst gecreëerd voor de instandhouding van dit historische complex. De stichting zet zich verder in voor het ondersteunen van de maatschappelijke doelstellingen binnen het RHH.

Eugen Rosenstock-Huessy

(1888 – 1973)

Meer informatie over Eugen Rosenstock-Huessy, biografie, citaten, werk en litteratuur kunt u vinden op www.rosenstock-huessy.com van de “Eugen Rosenstock-Huessy Geschellschaft”.

Ook kunt u contact opnemen met de vereniging “Respondeo” in Nederland via de website www.rosenstock-huessy.nl.