De Stichting Rosenstock-Huessy

Stichting Rosenstock-Huessy

Voor de overdracht van het Huis aan Stadsherstel was de stichting eigenaar/beheerder van het complex. Na de verkoop is de stichting blijven voortbestaan met een bestuur dat zich nu inzet als intermediair tussen vooral de woongroep en Stadsherstel en daarbij tevens initiatieven ondersteunt die het woon- en werkklimaat in het Huis kunnen verbeteren. daarnaast worden daar waar mogelijk binnen het complex culturele, politieke en maatschappelijke activiteiten ondersteund. In dit kader heeft de stichting ook de Pieter Nabuursprijs ingesteld, die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan een idee of initiatief dat ten goede komt aan de voorspoed en bekendheid van het Huis. De stichting is aangemerkt als een ANBI.

contact opnemen met de stichting kan via het postadres van de stichting Hagestraat 10 2011CV Haarlem.