Instellingen

In het Huis zijn 3 instellingen, of onderdelen daarvan, gevestigd met een maatschappelijke doelstelling :

1. De Kloosterkeuken
2. De Bengels
3. KBO Noord-Holland

De Kloosterkeuken
Met een eigen ingang aan de Hagestraat 12 is gevestigd het restaurant De Kloosterkeuken. Het team van de Kloosterkeuken staat onder leiding van chef-kok Ben, mai^tre Richard en souschef Orlanda. Zij geven leiding aan een bijzonder team medewerkers in de keuken en de bediening. Een team dat bestaat uit jongeren tussen de 15 tot 27 jaar, die door welke omstandigheid dan ook, zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Hier krijgen zij de kans om hun leven weer op de rit te krijgen. De Kloosterkeuken maakt deel uit van de leerwerkbedrijven van Perspectief B.V. een samenwerkingsverband tussen de gemeente Haarlem, Dunamare Onderwijsgroep, ROC-Nova college, Paswerk en Bureau Jeugdzorg.

Voor meer informatie: www.dekloosterkeuken.nl

De Bengels
Kinderopvang Haarlem heeft in het Huis een locatie voor de naschoolse opvang van kinderen 4 t/m 12 jaar van twee basisscholen in de buurt, de Veronicaschool en de Hannie Schaftschool. Ingang Hagestraat 10.

Voor meer informatie: www.kinderopvanghaarlem.nl

KBO Noord-Holland
KBO Noord-Holland is een maatschappelijk betrokken belangenorganisatie van en voor senioren, ongeacht religie of herkomst. Lokaal zichtbaar vanuit een levens beschouwende overtuiging, met oprecht betrokken vrijwilligers en een op de medemens gerichte inspiratie: omzien naar elkaar. Een platform waarbij ieder zich individueel betrokken en onderling verbonden voelt

Onze doelstelling
Wij, vrijwilligers, medewerkers en bestuurders, willen met een sterke lokale verankering in de afdelingen ouderen toerusten, zodat zij hun participatie in de samenleving vorm en inhoud kunnen geven zoals zij dat zelf willen.
Wij werken gericht samen met organisaties en instellingen in het sociaal domein en zetten ons in voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke diensten en producten. Daarbij richten wij ons op sociale innovatie en een wederkerige verbinding tussen generaties. Met deze doelstelling beogen wij het algemeen belang te dienen.

Voor meer informatie: www.kbonoordholland.nl