Instellingen in het Rosenstock-Huessy Huis

In het Huis zijn 3 instellingen, gevestigd met een maatschappelijke doelstelling:

1. De Kloosterkeuken
2. De Bengels
3. De Heeren van Zorg

Perspectief

Perspectief biedt een intensief traject om jongeren zo goed mogelijk op weg te helpen. Hierbij ligt de focus van deze trajecten op ondersteunen en behalen van drie aspecten:

  • een vak en een diploma
  • ondersteuning bij problemen
  • een echte baan

Een vak en een diploma:
Starten bij de leerwerkbedrijven van Perspectief betekent vanaf de eerste dag werken in een echt bedrijf voor echte klanten of gasten. Vanaf de eerste dag leren en werken voor de eigen toekomst. In de twee restaurants van Perspectief in de keuken of in de bediening om zo een startkwalificatie in de horeca te halen. Of bij A Small Gang die zich richt om jongeren skills te
leren om in de creatieve branche aan de slag te kunnen gaan, In de verschillende leerwerkbedrijven kunnen branchegerichte certificaten of diploma’s MBO Entrée of MBO 2 worden behaald.

Ondersteuning bij problemen:
Om niet meer van het rechte pad af te raken, krijgen de deelnemers concrete hulp op maat. Per deelnemer wordt een plan gemaakt om te gaan werken aan zwakke punten en de persoonlijke ontwikkeling om bijvoorbeeld weer een goed en realistisch inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden, te leren om persoonlijke zaken te bespreken, doelen te stellen, concentratie, motivatie en zelfvertrouwen op te krikken en om, te werken aan houding en discipline.

Een echte baan:
Een leerwerktraject bij Perspectief is pas klaar als de deelnemer kan gaan werken in een vormen samen het fundament onder de leerwerkbedrijven van Perspectief. Dit is een efficiënte en effectieve keten, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Werkervaring, onderwijs in de praktijk, individuele zorgverlening op maat en de opstap naar een betaalde baan; alle expertise is aanwezig.

Er zijn twee leerweerkbedrijven binnen het RHH: de Kloosterkeuken en A Small Gang.  Hieronder staat een stukje over de Kloosterkeuken, dat al lange tijd een leerwerkproject is binnen perpectief in het Rosenstock-Huessy Huis

De Kloosterkeuken

Met een eigen ingang aan de Hagestraat 12 is gevestigd het restaurant De Kloosterkeuken. Het team van de Kloosterkeuken staat onder leiding van chef-kok Ben, maître Richard en souschef Orlanda. Zij geven leiding aan een bijzonder team medewerkers in de keuken en de bediening. Een team dat bestaat uit jongeren tussen de 15 tot 27 jaar, die door welke omstandigheid dan ook, zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Hier krijgen zij de kans om hun leven weer op de rit te krijgen. De Kloosterkeuken maakt deel uit van de leerwerkbedrijven van Perspectief B.V. een samenwerkingsverband tussen de gemeente Haarlem, Dunamare Onderwijsgroep, ROC-Nova college, Paswerk en Bureau Jeugdzorg.

Voor meer informatie: www.dekloosterkeuken.nl

A Small Gang

Creatieve opleiding

A Small Gang Education is een studio waar je kunt werken aan diverse skills die je nodig hebt om in de creatieve branche aan het werk te gaan. Je kunt bij ons bijvoorbeeld leren designen in CAD, lasersnijden, 3D printen of film maken. Ook kun je kiezen voor webdesign of muziek produceren. We oefenen, maar werken ook in opdracht voor scholen, bedrijven en particulieren.

Als je bij A Small Gang komt, werk je 3 dagen in de Studio en 2 dagen loop je stage in een bedrijf in de creatieve sector die past bij jouw ontwikkeling. Als je bij ons uitstroomt, ga je werken in de creatieve sector, of je gaat naar bijvoorbeeld het Mediacollege, of we helpen je met het opstarten van je eigen onderneming. We hebben ook een aparte site, waar je veel meer informatie kan lezen.

Naar de website: www.asmallgang.nl

De Heeren van Zorg

Missie
De Heeren van Zorg wil toonaangevend zijn op het gebied van samenwerken met haar cliënten en iedereen die bij hen betrokken is. Samen denken en samen doen is ons uitgangspunt, kortom “samen redzaam” zijn. Wij willen vernieuwend en modern zijn in een organisatie waarin respect voor elkaar een groot goed is. Onze cliënten zijn sturend voor onze koers en samen met hen en hun netwerk organiseren wij de zorg en ondersteuning en maken we samen plannen voor de toekomst.

In onze dienstverlening houden wij nadrukkelijk rekening met de omgeving van onze cliënten, in de ruimste zin van het woord. De Heeren van Zorg wil haar kennis, ervaring en deskundigheid delen om mensen te ondersteunen bij het voor hen zinvol participeren in een steeds veranderende maatschappij. Ons doel is om zoveel mogelijk cliënten in de maatschappij te laten wonen en deelnemen.

Visie
De visie van De Heeren van Zorg is zeer vooruitstrevend op het gebied van creëren van mogelijkheden ten behoeve van alle mensen met een hulpvraag. Een cliënt heeft net als ieder ander keuzevrijheid om zijn of haar eigen leven vorm te geven en dromen te verwezenlijken. Hierin staat creëren zelf- en samenredzaamheid centraal. Ontwikkel je eigen mogelijkheden en creëer je eigen leven. Alle mensen hebben mogelijkheden en beperkingen. De Heeren van Zorg vult aan waar beperkingen een rol spelen, ondersteunt en denkt mee waar mogelijkheden een rol spelen. Cliënten hebben het recht om hun eigen keuzes te maken en te leren van hun goede en foute keuzes. De Heeren van Zorg is van mening dat cliënten zich veilig moeten kunnen voelen in eigen huis. Vanuit die veiligheid werken wij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van clienten om hen beter voor te bereiden op hun uitstroom.

Voor meer informatie: www.deheerenvanzorg.nl

De Bengels

Kinderopvang Haarlem heeft in het Huis een locatie voor de naschoolse opvang van kinderen 4 t/m 12 jaar van twee basisscholen in de buurt, de Veronicaschool en de Hannie Schaftschool. Ingang Hagestraat 10.

Voor meer informatie: www.kinderopvanghaarlem.nl