Het Rosenstock-Huessy Huis bestuur

Doelstellingen

Het bestuur van de Stichting Rosenstock-Huessy heeft ten doel om zich binnen de huidige samenleving in te zetten voor het zoeken van andere structuren voor kosmopolitieke activiteiten en zielsrevalidatie om te komen tot een betere wereld met als uiteindelijke uitdaging het tijdperk van het ene mensengeslacht te realiseren.

Dit doel kan de stichting dienen door het bevorderen van de restauratie van de historische groep gebouwen te samen vormend het Rosenstock-Huessy complex te Haarlem, dat al sinds de middeleeuwen, toen als Sint Jacobs Godshuis, een belangrijke maatschappelijke rol vervult binnen de stad Haarlem, de laatste decennia aangevuld met een culturele en politieke activiteiten om zo vanuit die veilige thuishaven tevens zorg te dragen voor de (financiële) ondersteuning van deze maatschappelijke, culturele en politieke activiteiten. Daarbij is het openstellen van het gebouwencomplex voor een zo breed mogelijk publiek en voor een breed scala aan activiteiten belangrijk om het eerder genoemde doel vorm te kunnen geven.

ANBI

De Stichting Rosenstock-Huessy is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor de nieuwe voorwaarden voor ANBI’s per 1-1-2014 (pdf) klik hier. Voor de jaarrekening van 2018 klik hier. En voor het jaarverslag 2018 klik hier.

Samenstelling

Voorzitter: Gijs Hoen
Amstelveld 10
1017 JD Amsterdam
Telefoon: 020 – 520 00 60
Vice-voorzitter: Dick Bijlsma
Sint Jorisveld 118
2023 GE Haarlem
Telefoon: 023 – 551 25 30
Penningmeester: Dick Koers
Bronsteeweg 19
2101 AA Heemstede
Telefoon: 023 – 529 30 07
Secretaris: Floor de Jong
Maerten van Heemskerckstraat 1A
2021 ZE Haarlem
Telefoon: 023 – 525 60 42
Lid: Paul Morel
Stadsherstel Amsterdam
Amstelveld 10
1017 JD Amsterdam
Telefoon: 020 – 520 00 60